Sportslig utvalg

Sportslig utvalg har ansvar for det som skjer “på parketten”, og den sportslige satsingen i klubben. Tildeling av treningstider og melde/registrere lag til serieturneringer er noen av hovedoppgavene. Utvalget har også ansvar for overganger, utdanning av trenere, spillere og dommere.

Gruppeleder : Monica Penne Norheim
Ungdoms-, og seniorhåndballen: Monica Rørmark og Tor Bjørn Søyland Andersen
Aktivitetsserien: Hanne Veronica Stava Giske og Kristin Løge  
Minigruppen: Marianne Fosseli Nygaard
Styrerep.: Bengt Larsen

Det vil bli kalt inn flere representanter ved behov.