Sportslig utvalg

Sportslig utvalg har ansvar for det som skjer “på parketten”, og den sportslige satsingen i klubben. Tildeling av treningstider og melde/registrere lag til serieturneringer er noen av hovedoppgavene. Utvalget har også ansvar for overganger, utdanning av trenere, spillere og dommere.

Leder : Judith Sørensen Håland
Magnor Aasheim – Hanne Veronica Stava Giske  
Marianne Fosseli Nygaard – Kristin Løge – Olaug Iren Lode
Styrerep.: Monica Rørmark

Det vil bli kalt inn flere representanter ved behov.