Støtteordninger

Bryne Håndball kan gi støtte til spillere som midlertidig eller over tid har behov for å få dekket utgifter i forbindelse med medlemskap i Bryne Håndballklubb.

Søknadsprosess

For å få støtte må en ta muntlig eller skriftlig kontakt med trener/oppmann på laget barnet er tilknyttet.
Man kan også ta kontakt med dedikert person i styret som håndterer dette konfidensielt på e-post allemed@brynehk.no
Søknader blir da vurdert forløpende, det er ingen formell søknadsprosess ut over dette.

Betingelser

Vi legger listen lavt for hvem som får støtte. Vi forbeholder oss likevel retten til å kunne avvise søknaden om man mistenker at behovet ikke er gjeldende eller om søknadsmengden totalt skulle blir så stor at strengere kriterier må legges til grunn.

Konfidensialitet

Det vil ikke bli offentliggjort på noe vis hvem som får slik støtte, men man må regne med at et styremedlem samt tilhørende oppmann er informert.

Varighet

Man må søke for hver utgift man ønsket dekket.