Klubbhåndboka

Klubbhåndboka har til hensikt å sikre kontinuitet og en rød tråd i driften av Bryne håndballklubb. Dokumentet er en oppskrift på, og et oppslagsverk for “slik gjør vi det her hos oss”. 

I tillegg til visjon, verdier, ambisjoner og overordnede mål, inneholder håndboka hoveddelene (a) sportsplan og (b) virksomhetsplan. Planene redegjør for strategier og tiltak iverksatt for å utvikle klubben i ønsket retning.

Primær-målgruppa for håndboka er styret og lagledelse, men spillergruppe, foreldre og andre med tilknytning til klubben bør ha kjennskap til innholdet. 

Klubbhåndboka revideres kontinuerlig med én hovedrevisjon per år (vanligvis i ukene etter årsmøtet)